About / O avtorici

portrait_Valerie-Wolf-Gang_photo-by-Luka-Zabret.jpg

Portrait Valerie Wolf Gang / Photo: Luka Zabret, Porto 2018

 

SLOVENŠČINA

Kratka biografija

Valerie Wolf Gang (1990), magistrica medijskih umetnosti in praks, je aktivna na področju umetniškega videa, filma in novih medijev. Njeno delo reflektira družbene in socialne konflikte, ki izhajajo iz političnih uredb in omejitev, še posebno kadar potuje in ustvarja v tujini. Pogosto se udejstvuje na različnih mednarodnih umetniških rezidencah, kjer razvija in realizira nove projekte; med drugim je gostovala v ZDA, Singapurju, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, na Nizozemskem, Kitajskem … Redno dela z različnimi mediji in snuje multimedijske instalacije ter jih razstavlja v številnih mednarodnih galerijah v obliki samostojnih in skupinskih razstav, njeni videi in kratki filmi pa so prikazani na različnih mednarodnih festivalih in v kinodvoranah. Je aktivna članica mednarodnega kolektiva Spielraum Ensamble, raziskovalne enote Famul VideoLab in članica Društva Slovenskih režiserjev. Za svoje delo je prejela številne nominacije in nagrade, med drugim nagrado Vesna za najboljši študijski film, nagrado Alumnus Optimus, Cinemasports Top Pick Jury Award, EFF Film Festival Portugal, BURI Award Italija, EAS San Francisco…, dvakratno je bila nominirana za nagrado ESSL Art Award ter nagrado TESLA Award, poleg tega pa je prejemnica različnih fondov, kot so Roberto Cimetta Travel Grant, delovno štipendijo Ministrstva za kulturo, fond Mestne občine Ljubljana za realizacijo kulturnih projektov, Aksioma U30+, podpora IN-SITU Network … Poleg vodenja in ustvarjanja lastnih avtorskih projektov vodi tudi delavnice filma in sodobnih umetniških praks v sodelovanju z različnimi organizacijami, kot so Kinodvor, Zavod za sodobno umetnost SCCA, KD Igo Gruden, Galerija GT ipd. Dejavno je vključena v različna področja sodobne umetnosti in produkcije, video in filmske projekte, mednarodne razstavne selekcije in umetniške rezidence.

Izjava umetnice

“Svet okrog mene je moje gledališče in igro vedno opazujem fokusirano in zbrano. Zelo so mi všeč podrobnosti, vidim kar ljudje običajno spregledajo in navdušujejo me majhni vsakdanji dogodki, ki vplivajo na naša življenja. Ko jih opazujem, jih sprocesiram in se prepustim domišljiji. Vzamem svojo kamero in ujamem v objektiv kar vidim, čutim in sanjam. Ustvarjam dela, ki prihajajo iz mojega srca in skozi njih poskušam spregovoriti. Vedno si želim pomagati nedolžnim, nemočnim ali manipuliranim posameznikom, ter jim dam vedeti da niso sami. Umetnost je močen medij, ki lahko spreminja svet, zato jo uporabljam skrbno in s spoštovanjem. Ko opazujete moja dela, lahko vidite delčke mene in mojih skritih misli. Na površje prihajajo na subtilne načine, ki jih lahko opazi skrben opazovalec. Poglejte bližje in lahko boste videli skozi mene: tam je nov svet.”

– Valerie Wolf Gang

 


 

ENGLISH

Short biography

Valerie Wolf Gang (1990), MA of Media Arts and Practices, works in the field of video art, film and new media. Her work and research reflect social conflicts arising from political regulations and constrains, especially when traveling and working abroad. She is regularly working on different international artist-in-residence programs, where she researches and realizes her new artistic projects; among others she worked in Singapore, USA, Germany, Austria, Serbia, in The Netherlands, China … She actively creates multimedia installations, which are exhibited in various international galleries as solo and group exhibitions, and her videos and films are screened at various international festivals and cinema theaters. She is an active member of international art collective Spielraum Ensamble, research unit Famul VideoLab and Directors Guild of Slovenia. For her work she received various awards and nominations, such as Vesna Student Film Award at Festival of Slovenian Film, Alumnus Optimus Award, Cinemasports Top Pick Jury Award, EFF Film Festival Portugal, BURI Award Italy, EAS San Francisco…, she was nominated twice for ESSL Art Award, TESLA Award, and she received different grants, such as Roberto Cimetta Travel Grant, Working Stipend of Ministry of Culture Republic of Slovenia, grant of Municipality of Ljubljana for realisation of cultural projects, support of IN-SITU Network etc. In addition to managing and creating her own authorial projects and artworks, she also runs workshops focused on (art) film and contemporary art practices in collaboration with various organizations such as Kinodvor, the Institute for Contemporary Art SCCA, KD Igo Gruden, GT Gallery, etc. She is actively involved in different forms of artistic production, video and film projects, international exhibitions, festival selections and artistic residencies.

Artist statement

“The world around me is my theater and I always observe the play with lots of focus and alertness. I’m very much fond of details, I see what everyday people don’t and I’m fascinated by small everyday events that influence our life. After I observe them I process everything and let myself be inspired and just let go. I take my camera and capture what I see, feel and dream. I create works that come from my heart and I try to speak to people through them. I always want to help those who are innocent, powerless or manipulated and let them know they’re not alone. Art is a strong media that can change the world so I use it with care and respect. When you look at my works, you can always see part of me and my hidden thoughts. They’re coming out in subtle ways that only a keen observer can notice. Look closer and you will see through me: there’s a new world.”

– Valerie Wolf Gang

 


 

O delu Valerie Wolf Gang / About the work of Valerie Wolf Gang:

“Valérie Wolf Gang is forming in the artist of the new generation, who is more sovereign, strong, uncompromisingly clear in her expressive power, while showing excellent knowledge of the techniques and media she uses.

– Rene Rusjan, program director of School of Arts University of Nova Gorica, professor of Contemporary Arts

“Demanding production practice which comprises the work of the artist, especially the quality and potential of its practice shows that Valérie Wolf Gang belongs to the group of the population that deserves the status of Independent Cultural Worker as well as other potential state support, mostly due to that its practice can be developed and maintained at a high artistic level, while able to exceed the boundary between art and its users. “

– Dr. Petja Grafenauer

„In Valérie Wolf Gang’s work, the sense of social and ideological alienation is played out through careful visual choice of materials and reconstructions. In her work one is made aware of the larger ideological or symbolic order through the actual material configurations being presented – that things can be about something else other than what they are made out to be.“

– dr. Lawrence Chin

 

 

Mladina

https://www.mladina.si/174441/valerie-wolf-gang-videastka/

 

Dnevnik

 https://www.dnevnik.si/1042657273

 

New Edge

https://issuu.com/newedgemagazine/docs/newedge_03__spring2015/8 

 

More press

http://portfolio-valeriewolfgang.com/Press-1 

 


CV

Education / Izobrazba

Solo exhibitions / Samostojne razstave

Group exhibitions / Skupinske razstave

Honors / Nagrade

Artist residences / Umetniške rezidence

Teaching / Vloga mentorice

Selection of articles / Selekcija člankov

Valerie Wolf Gang collaborates also with other artists and companies on different art and commercial projects as director, camera operator, editor and producer. Contact for more information at: info@valeriewolfgang.com

delodajalci_LOGOTI