About / O avtorici

kimono-VR-Valerie.jpg

**For English biography please scroll down.**

SLOVENŠČINA

Kratka biografija

Valerie Wolf Gang, MA, je slovenska intermedijska umetnica, videastka, režiserka in pedagoginja. Njena dela se osredotočajo na ideje človeških izkušenj, kot so vidiki zavesti in odraz družbenih konfliktov, ki izhajajo iz političnih predpisov in omejitev. Njena dela so bila razstavljena v številnih galerijah doma in v tujini, za njih pa je prejela različne nagrade in mednarodne štipendije. Pogosto se udeležuje mednarodnih umetniških rezidenc, kjer raziskuje in producira nova umetniška dela, ki so inspirirana z lokalno in mednarodno kulturno sceno. Je članica umetniškega kolektiva Spielraum Ensamble, raziskovalne enote Famul VideoLab in Društva slovenskih režiserjev. Je ustanoviteljica UV Arthouse, ki producira eksperimentalne filme, video instalacije in raziskuje področje novih medijskih tehnologij in interaktivnih multimedijskih del. Poleg njene raziskovalne in umetniške prakse predava o video umetnosti in eksperimentalnem filmu v sodelovanju z različnimi institucijami, prav tako pa pripravlja doktorat s področja obogatene resničnosti na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Od leta 2018 je strokovna sodelovka ‘Institute of Fine Arts Vienna’, kjer sodeluje z dunajsko akademijo ‘Akademie der bildenden Künste Wien’.

Izjava umetnice

“Svet okrog mene je moje gledališče in igro vedno opazujem fokusirano in zbrano. Zelo so mi všeč podrobnosti, vidim kar ljudje običajno spregledajo in navdušujejo me majhni vsakdanji dogodki, ki vplivajo na naša življenja. Ko jih opazujem, jih sprocesiram in se prepustim domišljiji. Vzamem svojo kamero in ujamem v objektiv kar vidim, čutim in sanjam. Ustvarjam dela, ki prihajajo iz mojega srca in skozi njih poskušam spregovoriti. Vedno si želim pomagati nedolžnim, nemočnim ali manipuliranim posameznikom, ter jim dam vedeti da niso sami. Umetnost je močen medij, ki lahko spreminja svet, zato jo uporabljam skrbno in s spoštovanjem. Ko opazujete moja dela, lahko vidite delčke mene in mojih skritih misli. Na površje prihajajo na subtilne načine, ki jih lahko opazi skrben opazovalec. Poglejte bližje in lahko boste videli skozi mene: tam je nov svet.”

– Valerie Wolf Gang


ENGLISH

Short biography

Valerie Wolf Gang, MA, is a Slovenian artist working in the fields of new media art, VR/AR/AI, film and video. Her works focus on the ideas behind human experiences such as aspects of consciousness and a reflection of social conflicts arising from political regulations and constrains. Her work has been featured in major group and solo exhibitions abroad and at home, and she has received numerous international grants and awards. She is regularly working on different international artist-in-residence programs, where she researches and produces new projects inspired by local and international cultural scene. She is a member of international art collective Spielraum Ensamble, research unit Famul VideoLab and Directors Guild of Slovenia. She is the founder of UV Arthouse, which is producing experimental films, video installations and researching the field of new media technology and interactive multimedia works. Beside her artistic practice and research, she also lectures on video art and film education in cooperation with different institutions and is a PhD candidate at Slovenian Academy of Science and Arts, researching the field of augmented reality. Since 2018 she is professional associate at The Institute for Fine Arts Vienna, collaborating with Academy of Fine Arts Vienna.

Artist statement

“The world around me is my theater and I always observe the play with lots of focus and alertness. I’m very much fond of details, I see what everyday people don’t and I’m fascinated by small everyday events that influence our life. After I observe them I process everything and let myself be inspired and just let go. I take my camera and capture what I see, feel and dream. I create works that come from my heart and I try to speak to people through them. I always want to help those who are innocent, powerless or manipulated and let them know they’re not alone. Art is a strong media that can change the world so I use it with care and respect. When you look at my works, you can always see part of me and my hidden thoughts. They’re coming out in subtle ways that only a keen observer can notice. Look closer and you will see through me: there’s a new world.”

– Valerie Wolf Gang


O delu Valerie Wolf Gang / About the work of Valerie Wolf Gang:

“Valérie Wolf Gang is forming in the artist of the new generation, who is more sovereign, strong, uncompromisingly clear in her expressive power, while showing excellent knowledge of the techniques and media she uses.

– Rene Rusjan, program director of School of Arts University of Nova Gorica, professor of Contemporary Arts

“Demanding production practice which comprises the work of the artist, especially the quality and potential of its practice shows that Valérie Wolf Gang belongs to the group of the population that deserves the status of Independent Cultural Worker as well as other potential state support, mostly due to that its practice can be developed and maintained at a high artistic level, while able to exceed the boundary between art and its users. “

– Dr. Petja Grafenauer

„In Valérie Wolf Gang’s work, the sense of social and ideological alienation is played out through careful visual choice of materials and reconstructions. In her work one is made aware of the larger ideological or symbolic order through the actual material configurations being presented – that things can be about something else other than what they are made out to be.“

– dr. Lawrence Chin

Mladina

https://www.mladina.si/174441/valerie-wolf-gang-videastka/

Dnevnik

 https://www.dnevnik.si/1042657273

New Edge

https://issuu.com/newedgemagazine/docs/newedge_03__spring2015/8 

More press

http://portfolio-valeriewolfgang.com/Press-1 


CV

Education / Izobrazba

Solo exhibitions / Samostojne razstave

Group exhibitions / Skupinske razstave

Honors / Nagrade

Artist residences / Umetniške rezidence

Teaching / Vloga mentorice

Selection of articles / Selekcija člankov

Valerie Wolf Gang collaborates also with other artists and companies on different art and commercial projects as director, camera operator, editor and producer. Contact for more information at: info@valeriewolfgang.com

delodajalci_LOGOTI

One Reply to “About / O avtorici”

Comments are closed.