About Valerie Wolf Gang

  ENGLISH
  Valerie Wolf Gang (1990), MA of Media Arts and Practices, works in the field of video art, film and new media. Her work and research reflect social conflicts arising from political regulations and constrains, especially when traveling and working abroad. She is regularly working on different international artist-in-residence programs, where she researches and realizes her new artistic projects; among others she worked in Singapore, USA, Germany, Austria, Serbia, in The Netherlands, China … She actively creates multimedia installations, which are exhibited in various international galleries as solo and group exhibitions, and her videos and films are screened at various international festivals and cinema theaters. She is an active member of international art collective Spielraum Ensamble, research unit Famul VideoLab and Directors Guild of Slovenia. For her work she received various awards and nominations, such as Vesna Student Film Award at Festival of Slovenian Film, Alumnus Optimus Award, Cinemasports Top Pick Jury Award, EFF Film Festival Portugal, BURI Award Italy, EAS San Francisco…, she was nominated twice for ESSL Art Award, TESLA Award, and she received different grants, such as Roberto Cimetta Travel Grant, Working Stipend of Ministry of Culture Republic of Slovenia, grant of Municipality of Ljubljana for realisation of cultural projects, support of IN-SITU Network etc. In addition to managing and creating her own authorial projects and artworks, she also runs workshops focused on (art) film and contemporary art practices in collaboration with various organizations such as Kinodvor, the Institute for Contemporary Art SCCA, KD Igo Gruden, GT Gallery, etc. She is actively involved in different forms of artistic production, video and film projects, international exhibitions, festival selections and artistic residencies.
  SLOVENŠČINA
  Valerie Wolf Gang (1990), magistrica medijskih umetnosti in praks, je aktivna na področju umetniškega videa, filma in novih medijev. Njeno delo reflektira družbene in socialne konflikte, ki izhajajo iz političnih uredb in omejitev, še posebno kadar potuje in ustvarja v tujini. Pogosto se udejstvuje na različnih mednarodnih umetniških rezidencah, kjer razvija in realizira nove projekte; med drugim je gostovala v ZDA, Singapurju, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, na Nizozemskem, Kitajskem … Redno dela z različnimi mediji in snuje multimedijske instalacije ter jih razstavlja v številnih mednarodnih galerijah v obliki samostojnih in skupinskih razstav, njeni videi in kratki filmi pa so prikazani na različnih mednarodnih festivalih in v kinodvoranah. Je aktivna članica mednarodnega kolektiva Spielraum Ensamble, raziskovalne enote Famul VideoLab in članica Društva Slovenskih režiserjev. Za svoje delo je prejela številne nominacije in nagrade, med drugim nagrado Vesna za najboljši študijski film, nagrado Alumnus Optimus, Cinemasports Top Pick Jury Award, EFF Film Festival Portugal, BURI Award Italija, EAS San Francisco…, dvakratno je bila nominirana za nagrado ESSL Art Award ter nagrado TESLA Award, poleg tega pa je prejemnica različnih fondov, kot so Roberto Cimetta Travel Grant, delovno štipendijo Ministrstva za kulturo, fond Mestne občine Ljubljana za realizacijo kulturnih projektov, Aksioma U30+, podpora IN-SITU Network … Poleg vodenja in ustvarjanja lastnih avtorskih projektov vodi tudi delavnice filma in sodobnih umetniških praks v sodelovanju z različnimi organizacijami, kot so Kinodvor, Zavod za sodobno umetnost SCCA, KD Igo Gruden, Galerija GT ipd. Dejavno je vključena v različna področja sodobne umetnosti in produkcije, video in filmske projekte, mednarodne razstavne selekcije in umetniške rezidence.

 

“Valérie Wolf Gang is forming in the artist of the new generation, who is more sovereign, strong, uncompromisingly clear in her expressive power, while showing excellent knowledge of the techniques and media she uses.
– Rene Rusjan, program director of School of Arts University of Nova Gorica, professor of Contemporary Arts

“Demanding production practice which comprises the work of the artist, especially the quality and potential of its practice shows that Valérie Wolf Gang belongs to the group of the population that deserves the status of Independent Cultural Worker as well as other potential state support, mostly due to that its practice can be developed and maintained at a high artistic level, while able to exceed the boundary between art and its users. “
– Dr. Petja Grafenauer

„In Valérie Wolf Gang’s work, the sense of social and ideological alienation is played out through careful visual choice of materials and reconstructions. In her work one is made aware of the larger ideological or symbolic order through the actual material configurations being presented – that things can be about something else other than what they are made out to be.“
– dr. Lawrence Chin

  ARTIST STATEMENT
  “The world around me is my theater and I always observe the play with lots of focus and alertness. I’m very much fond of details, I see what everyday people don’t and I’m fascinated by small everyday events that influence our life. After I observe them I process everything and let myself be inspired and just let go. I take my camera and capture what I see, feel and dream. I create works that come from my heart and I try to speak to people through them. I always want to help those who are innocent, powerless or manipulated and let them know they’re not alone. Art is a strong media that can change the world so I use it with care and respect. When you look at my works, you can always see part of me and my hidden thoughts. They’re coming out in subtle ways that only a keen observer can notice. Look closer and you will see through me: there’s a new world.” – Valerie Wolf Gang
  IZJAVA UMETNICE
  “Svet okrog mene je moje gledališče in igro vedno opazujem fokusirano in zbrano. Zelo so mi všeč podrobnosti, vidim kar ljudje običajno spregledajo in navdušujejo me majhni vsakdanji dogodki, ki vplivajo na naša življenja. Ko jih opazujem, jih sprocesiram in se prepustim domišljiji. Vzamem svojo kamero in ujamem v objektiv kar vidim, čutim in sanjam. Ustvarjam dela, ki prihajajo iz mojega srca in skozi njih poskušam spregovoriti. Vedno si želim pomagati nedolžnim, nemočnim ali manipuliranim posameznikom, ter jim dam vedeti da niso sami. Umetnost je močen medij, ki lahko spreminja svet, zato jo uporabljam skrbno in s spoštovanjem. Ko opazujete moja dela, lahko vidite delčke mene in mojih skritih misli. Na površje prihajajo na subtilne načine, ki jih lahko opazi skrben opazovalec. Poglejte bližje in lahko boste videli skozi mene: tam je nov svet.” – Valerie Wolf Gang

CV

education, honors, selected exhibitions, artist residencies, teaching, selection of articles

 

 EDUCATION
 • 2017-present PhD Transformation of Modern Thought, Slovenian Academy of Science and Arts
 • 2014-2015 MA Erasmus Exchange, Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, Portugal
 • 2013-2015 MA of Media Arts and Practices, Contemporary Art Art Practices, School of Arts, University of Nova Gorica, Slovenia
 • 2009-2013 BA of Arts in Digital Arts and Practices, School of Arts, University of Nova Gorica, Slovenia
 • 2012-2013 BA Erasmus exchange, Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague, Czech Republic
 • 2005-2009 High School of Design and Photography, Ljubljana, Slovenia
HONORS

2017

 • Tuzla Film Festival 2017, Tuzla, competition selection for best film
 • Roberto Cimetta Travel Grant 2017
 • The Palace international Film Festival, Poland, competition selection for best film
 • Tesla Award 2017 finalist
 • Stockholm Independent Film Festival, competition selection for best film
 • Human District Film Festival, Serbia, competition selection for best film
 • International Cairo Video Festival 2017, competition selection for best film

2016

 • Ethnocineca International Film Festival 2016, Vienna: competition selection for best film
 • Cairo Video Festival, Egypt, nomination for best video
 • Temple Film Festival, Philadelphia USA, nomination for best film

2015

 • Top Pick Jury Award Cinemasports 2015, Taiwan: best video: “A message to Humanity”
 • Festival of Slovenian Film 2015, national film award for film “Distant Memory”
 • Restart Award 2015, award for film “Distant Memory”
 • BURI 2015, Italy: videographer award ‘Wine and Roots’
 • FeKK International Film Festival, nomination: “Distant Memory”
 • EAS, USA: jury selection award, featured work in Spring 2015, video ‘Tearing it Down’
 • ESSL ART AWARD 2015, Austria: nomination for best young artist of 2014 and 2015

2014

 • Artward Award 2014, UK: nomination for best young artist of 2014
 • Award of Academy of Arts, Rijeka, Croatia: award for the best work of 2014: “Cloud”
 • Venice&Video Short Film Festival, Italy: nomination for best video: “Angelina”
 • Fashion Art Toronto, Canada: nomination for best video: “Bleeder”

2013

 • Ministry of Culture Republic of Slovenia, Granted the status of independent cultural worker
 • DIGITALBIGSCREEN 2013, award for best video: “Spatium”
 • Alumnus Optimus, award for best student in generation, University of Nova Gorica
 • Filofest, nomination for best film: “Čez 10 let”
 • ESSL ART AWARD 2013, nomination for best young artist of 2012 and 2013

2012

 • Erasmus Film Fest, award for best short documentary: “Angelina”
 • IRF Film Festival, nomination for best video: “In 10 years”
 • MTV, nomination for best music video: “Leila – Kjer je Sonce Doma”
 • Festival of Independent Film, nomination for best video “In 10 years”
 • Stuttgarten Filmwinter, nomination for best video: “Lucid dreams in a mechanical world”

2011

 • Festival of Slovenian Film, nomination for best film: “Niti – intro”
 • Festival of Independent Film, nomination for best video: “Emblem”

2006-2004

 • Cankarjev Dom, award for best magazine, editor of magazine R5
 • MC Maribor, award for best poem, “Konj”
 • Likovno društvo Škofja Loka, award for best painting, Škofja Loka Museum
SELECTED EXHIBITIONS

2017

 • Poetics of Video Art, Beijing Expo Garden, Beijing, China
 • Video in motion, MoTa – Museum for Transitory Art, Ljubljana, Slovenia
 • Mokre Sanje, Gallery Simulaker, Novo Mesto, Slovenia
 • Mokre Sanje, Gallery Mostovna, Solkan, Slovenia
 • The Clash, Gallery Alkatraz, Ljubljana, Slovenia

2016

 • (Anti)Stress, Gallery Chemin Des Gaugins, France
 • Art Brunch IM BAD, Schaumbad – Freies Atelierhaus Graz, Austria
 • BARdo, Gallery Drkmttr, Nashville, Tennessee USA
 • (Sub)conscious, Gallery KiBela, KIBLA Maribor, Slovenia
 • Similaridade de nadalidade, Gallery TIR Mostovna, Slovenia
 • Vračam se nazaj, Gallery MOL Ljubljana, Slovenia
 • (Ne)Glej k sosedom, Gallery Aksioma, Ljubljana, Slovenia
 • Fragments of Time and Reality, Center for Contemporary Art Montenegro, Gallery Center, Podgorica, Montenegro
 • Likovni sprehod po poeziji, Gallery Vodnikova Domačija, Ljubljana, Slovenia
 • Translations, Rabindranath Tagore Centre, Kolkata, India

2015

 • Stories of the city, SB Contemporary Art, Toronto, Canada
 • Inner nature, IVAM Museum of Contemporary Art, Valencia, Spain
 • A view through the window, The Center for Contemporary Art of Montenegro
 • (Anti)Stress, Gallery Hiša na Hribu, Medvode, Slovenia
 • Words as colors, colors as words, Old Glassware Workshop, Ptuj, Slovenia
 • Isola Cinema, Kino Otok, Izola, Slovenia
 • Anarch Art Fest 2015, Washington Square Park, New York, USA
 • Nominees’ Night – ESSL Art Award 2015, Museum of Modern Art, Ljubljana, Slovenia
 • An Artist Abroad, Art Center Caldas da Rainha, Portugal
 • Translations, Gallery Reed, Portland, Oregon, USA

2014

 • NON-ART, City Gallery Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenia
 • Turbulence: A Climate Sound Portrait, Gallery Forum Stadtpark, Graz, Austria
 • Distant Memory, exhibiton on Josip Broz Tito’s ship Galeb, Rijeka, Croatia
 • Map in Motion, Gallery Kortil, Rijeka, Croatia & Galery Alkatraz, Slovenia
 • Video in Progress, Gallery Kino Šiška, Ljubljana, Slovenia
 • Natures 11, Bežigrad Galery, Ljubljana, Slovenia
 • La vue à travers la fenêtre, Gallery Inkubator, Zagreb, Croatia
 • Cimri ne Čimri, Gallery A+A (Slovenian pavilion), Venice, Italy
 • Zoo: Human Edition, Gallery Kino Šiška, Ljubljana, Slovenia

2013

 • Artist Sleeping on The Street, Grand Rue, Arlon, Belgium
 • The Luxembpourg Monster, Gallery Goodbye Monopol, Luxembourg
 • Pixxelpoint, Gallery Mestna Galerija, Nova Gorica, Slovenia
 • VideoWall, Urban Outdoor Gallery, Ljubljana, Slovenia
 • Kunigunda, Gallery Pekarna, Velenje, Slovenia
 • Nominees’ Night – ESSL Art Award 2013, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, Slovenia

2012

 • Tropical Lab, Institute of Contemporary Arts, Singapore
 • KinoDynamique, Kino Casino, Vienna, Austria

2011

 • Art of dreaming, Gallery Miklova Hiša, Ribnica, Slovenia
 • Night display, Gallery Central Station, Maribor, Slovenia

2010

 • Filmska trgatev, Kulturni dom Grosuplje, Grosuplje, Slovenia
 • Neue Slowenische Film, Dom Omladine, Belgrade, Serbia
ARTIST RESIDENCES
2017
 • Beijing, China, “Video Art in Motion”, Fengtai District Garden Expo, CEEC Culture and Arts Carnival program
 • Holon, Israel, “The Silence of the Balkans”, Museum and Galleries of Ljubljana, Slovenia
 • hessaloniki, Greece, “Research of the Balkans”, Roberto Cimetta Travel Grant 2017, France

2016

 • Graz, Austria, “Final Season”, Austrian Ministry of Culture, Schaumbad – Freies Atelierhaus Graz

2015

 • Belgrade, Serbia, “The future of storytelling”, Balkan FIlm Connection, Municipality of Belgrade
 • Vienna, Austria, “Story behind the face”, Ministry of Culture Republic of Slovenia
 • Innsbruck, Austria, “Film Campus”, Internationales Film Festival Innsbruck

2014

 • Serra do Bouro, Portugal, “On the other side of Europe”, Electricidade Estetica, Centro de Artes
 • Ceglie Messapica, Italy, “Casaterra”, Martina Franca, Puglia
 • Graz, Austria, “Responsive Art in The Public Realm”, Institute for Contemporary Art Graz, Architecture and media institute Graz, Institute for Electronic and Acustic Music
 • Rijeka, Croatia, “Under the Flag of Displacement”, Municipality of Rijeka, Port of Rijeka Authority

2013

 • Bergem, Luxembourg, “LdV Mobility”, Feierblumm Productions, Famul VideoLab

2012

 • Singapore, “Tropical Lab”, Institute for Contemporary Art Singapore

2011

 • Vienna, Austria, “Kinodynamique”, Kino5 Plattform für Unabhängige Filnschaffende

2010

 • Linz, Austria, ”Crossing Europe”, Dorf TV
TEACHING
 • 2018 Mentor, Participatory Art for Invisible Communities, Contemporary Art Workshop Creative Europe, Vis, Croatia (2 weeks)
 • 2017 Mentor, Experimental Film Workshop, Kinodvor, Ljubljana, Slovenia (1 week)
 • 2017, Mentor, Art Video and Expirimental Film Workshop, Center for Contemporary Art SCCA Ljubljana, Slovenia (5 weeks)
 • 2017, Mentor, Short Film Workshop, KD Igo Gruden, Nabrežine, Italy (5 weeks)
 • 2017 Mentor, Video Art Workshop, CEEC China, Beijing, China (2 weeks)
 • 2016 Mentor, Video and Short Film Workshop, Kinotrip, Kinodvor City Cinema, Municipality Ljubljana (3 weeks)
 • 2015 Mentor, Video and Film Production Workshop, Ljubljana Pride, Municipality Ljubljana, Slovenia (2 months)
 • 2014 Guest lecturer, Basic film production and history, High School Cirius Kamnik, Slovenia (1 year)
 • 2012 Mentor, Video workshop and preparation for web publishing, MC Medvode, Slovenia, (1 month)
SELECTION OF ARTICLES

Mladina, Portrait Valerie Wolf Gang
http://www.mladina.si/174441/valerie-wolf-gang-videastka/
EAS, “project: An Artist Abroad”
http://emergentartspace.org/forum/32188/
Dnevnik, “Hitra potovanja skozi prostor in čas”
http://www.dnevnik.si/kultura/fokus/hitra-potovanja-skozi-prostor-in-cas
RTVSLO, “Opazovanje in razumevanje kot laž in napaka”
http://www.rtvslo.si/kultura/novice/opazovanje-in-razumevanje-zivljenja-kot-laz-in-napaka/337989
Primorske novice, “Štirje individualisti v stanovanju”
http://www.primorske.si/Kultura/Stirje-individualisti-v-stanovanju.aspx
Metinalista, “Artist of the month July 2014: Valerie Wolf Gang”
http://metadekleta.metinalista.si/umetnica-meseca-julija-valerie-wolf-gang/
Klemen Globochnik, “Life without enthusiasm is like sex without an orgasm”
http://www.cangura.com/life-without-enthusiasm-is-like-sex-without-an-orgasm.php
Venice news, “Coinquilini”
https://valerijazabret.files.wordpress.com/2014/05/venezia-news-001.jpg?w=710&h=977
Dnevnik, “Intimistični videoutrinki”
http://www.dnevnik.si/kultura/vizualna-umetnost/intimisticni-videoutrinki#
Culturame, “Coinquilini mostra di un collettivo di giovani artisti sloveni”
http://www.culturame.it/coinquilini-mostra-di-un-collettivo-di-giovani-artisti-sloveni/
Artribune, “Coinquilini”
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/32316/coinquilini/
La Voce, “Coinquilini: come convivere in una Galleria”
http://www.editfiume.com/lavoce/cultura/5338-coinquilini-come-convivere-in-una-galleria
Kulturpunkt, “Pogled kroz prozor”
http://www.kulturpunkt.hr/content/pogled-kroz-prozor
Vizkultura, “Pogled kroz prozor”
http://vizkultura.hr/pogled-kroz-prozor/
Mengšan, Interview: “Ko sem Valerie Wolf Gang, ustvarjam in letam po svetovnih prestolnicah
http:// issuu.com/valeriewolfgang/docs/mengsan_intervju_valerija
VSU, “Absolventka VŠU UNG Valerija Zabret nominirana za nagrado ESSL”
http://vsu.ung.si/skupnost/dogodki/2013/absolventka-vsu-ung-valerija-zabret-nominirana-za-nagrado-essl
SCCA, Festival “MAP in MOTION” gostuje s simpozijem tudi v Projektni sobi SCCA
http://www.scca-ljubljana.si/news_14_32.htm
Filmske večere smo zaključili z Valerijo Zabret, multimedijsko umetnico
http://www.cirius-kamnik.si/galerije&start=21
Valerija Zabret, “Vloga režiserja v video instalaciji”
http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/diplomske/2013/Zabret_Valerija-Vloga.pdf

……………………………..
More news, publications and recent media coverage is possible to find on valeriewolfgang.com

 

Valerie Wolf Gang collaborates also with other artists and companies on different art and commercial projects as director, camera operator, editor and producer. Contact for more information at: info@valeriewolfgang.com

delodajalci_LOGOTI

Create a website or blog at WordPress.com