Coming soon / Sledi

Projekt “DAVIDOV POGLED”, otvoritev razstave, Zavod Kersnikova, Ljubljana, Slovenija

Project “David’s sight”, exhibition opening, Kersnikova, Ljubljana, Slovenia

 

Projekt “SUBJECT IS UNDER SURVEILLANCE”, otvoritev razstave, Aksioma, Slovenija

Project “Subject is under surveillance”, exhibition opening, Aksioma, Slovenia

 

Projekt “HYPNOGOGNIA”, performance, Project-Q, New York, ZDA

Project “Hypnogognia”, performance, Project-Q, New York, USA

 

Otvoritev razstave “the moving image – the image moves, time and rhythm”, Galerija Basement Wien, Dunaj, Avstrija

Exhibition opening “the moving image – the image moves, time and rhythm”, Gallery Basement Wien, Vienna, Austria

 

Gostovanje v Brisbane, Avstralija

Artist residency in Brisbane, Australia

 

2019


 

DECEMBER / DECEMBER

8. December 2018, Premiera predstave Rožnati trikotnik, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

8. December 2018, Premiere of the theater play Pink Triangle, Cankarjev dom, Ljubljana

 

NOVEMBER / NOVEMBER

30. November 2018 – 16. December 2018, Mentoriranje na delavnici ‘Umetniški video’, Zavod SCCA, Ljubljana, Slovenija

30. November 2018 – 16. December 2018, Mentoring on the workshop ‘Art Video’, SCCA, Ljubljana, Slovenia

 

22. November 2018, Tobačna odprti ateljeji – Otvoritev, Stara Tobačna, Ljubljana, Slovenija

22. November 2018, Tobačna Open Studio – Opening day, Stara Tobačna, Ljubljana, Slovenia

 

21. November 2018, Predstavitev umetniške produkcije, Galerija Photon, Ljubljana, Slovenija

21. November 2018, Artist Talk, Gallery Photon, Ljubljana, Slovenia

 

20. November 2018, Otvoritev razstave, Galerija Kresija, Ljubljana, Slovenija

20. November 2018, Exhibition Opening, Gallery Kresija, Ljubljana, Slovenia

 

OCTOBER / OKTOBER

22. Oktober 2018, 20.00, Točka osi 2018 / Trilogija Dinamike prostorov – nihanje, 2016-2018 /  NEFORMA 66 – Serija glasbeno-performativnih improvizacij, Center kulture Španski borci Ljubljana, Slovenija

22. October 2018, 8pm, Axis Point 2018 / Trilogy of Space Dynamics – Volatility, 2016-2018 / NEFORMA 66 – A series of musical performative improvisations, Cultural Center of the Spanish Fighters, Ljubljana, Slovenia

 

2018